LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Teisės aktai

REGIONINIŲ PAŽANGOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMO GAIRĖS:

  • Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) "Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą" finansavimo gairės (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. V-1637 "Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-17 (RE) "Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą" finansavimo gairių patvirtinimo) 
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0ca693604ab611edbc04912defe897d1 
  • Regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) "Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams" finansavimo gairės (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1542 "Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-23 (RE) "Padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patiriantiems vaikams" finansavimo gairių patvirtinimo)  
    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2619eee040b711edbc04912defe897d1 
  • Regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) "Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairės (LR Susisiekimo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 3-37 "Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) "Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gairių patvirtinimo)

    https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f763da0a12c11ed8df094f359a60216