LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Vidaus reikalų ministerija

Vidaus reikalų ministerija, atsakinga už nacionalinės regioninės politikos koordinavimą:

1. dalyvauja rengiant nacionalines tarpsektorines ir atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir programas ir atsako už nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą;
2. teikia išvadas rengėjams (prireikus – Vyriausybei), ar svarbiausias viešosios politikos kryptis nustatantys teisės aktai ir kiti dokumentai atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą bei uždavinius;
3. rengia regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, šį dokumentą teikia svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai ir po jos pritarimo – svarstyti ir tvirtinti Vyriausybei;
4. teikia Vyriausybei sprendimo dėl probleminių teritorijų išskyrimo projektą;
5. rengia probleminių teritorijų plėtros programas;
6. konsultuoja regionų plėtros tarybas dėl rengiamų regionų plėtros planų, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.