LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Regionų plėtros tarybos

  1. tvirtina regioninio lygmens plėtros planavimo dokumentus – regionų plėtros planus;
  2.  Vyriausybės nustatyta tvarka atrenka regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektus, skirtus šiems planams įgyvendinti, ir teikia dėl jų savo išvadas finansavimą skiriančioms institucijoms;
  3.  teikia siūlymus Vidaus reikalų ministerijai ir Nacionalinei regioninės politikos tarybai regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.