LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

  1. rengia regiono plėtros planų projektus ir teikia juos regionų plėtros taryboms svarstyti bei tvirtinti,
  2. apibendrina siūlymus dėl regiono socialinės ir ekonominės plėtros projektų, teikia šiuos projektus svarstyti regiono plėtros taryboms,
  3. koordinuoja savivaldybių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems vykdant priimtus sprendimus, susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu atitinkamame regione
  4. dalyvauja rengiant ir vykdant probleminės teritorijos plėtros programas
  5. padeda regionų plėtros taryboms vykdyti kitas jų funkcijas.