LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Nacionalinė regioninės plėtros taryba

Nacionalinė regioninės plėtros taryba – tai konsultacinė grupė, susidedanti iš ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, socialinių ir ekonominių partnerių atstovų ir regionų plėtros tarybų pirmininkų. Nacionalinė regioninės plėtros taryba prisideda formuojant pagrindines regioninės politikos įgyvendinimo nuostatas:

  1. svarsto nacionalinės regioninės politikos tikslą, uždavinius ir priemones, atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas ir teikia išvadas bei pasiūlymus jų rengėjams ir Vyriausybei;
  2. svarsto nacionalinei regioninei politikai įgyvendinti skiriamas programas ir teikia išvadas bei pasiūlymus jų rengėjams ir Vyriausybei; 

Nacionalinė regioninės plėtros taryba posėdžiauja ne rečiau kaip du kartus per metus.