LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Ministerijos ir kitos institucijos

Ministerijos ir kitos institucijos prisideda prie nacionalinės regioninės politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo pagal savo kompetenciją vykdydamos įvairių ūkio šakų (sektorių) plėtros priemones, prisidedančias prie regionų socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir jų viduje mažinimo.