LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Institucinė sistema

Nacionalinės regioninės politikos tikslą, uždavinius, įgyvendinimo priemones, regioninės plėtros planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką, taip pat nacionalinę regioninę politiką įgyvendinančių subjektų įgaliojimus nustato Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1987; 2002, Nr. 123-5558).