LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Regioninės politikos formavimas ir įgyvendinimas

Lietuva – maža šalis, tačiau socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp jos regionų yra didesni nei norėtųsi. Netolygumus lemia geografinė regionų padėtis, gamtiniai ir energetiniai ištekliai juose, prieinamumas prie pagrindinių transporto koridorių ir gausybė kitų vidinių bei išorinių veiksnių. Daugelio veiksnių įtakos pašalinti neįmanoma, tačiau neigiamą jų poveikį regionų plėtrai sušvelninti galima.

Šią misiją Lietuvoje vykdo nacionalinė regioninė politika (NRP). Įstatyme ji apibrėžiama kaip valstybės institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai, siekiant mažinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus pačiuose regionuose, skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą.

Svarbu pažymėti, kad NRP yra derinama su Europos Sąjungos (ES) regionine politika, siekiančia sumažinti gerovės lygio skirtumus tarp labiausiai ir mažiausiai išsivysčiusių ES regionų.

Įgyvendinant NRP išskiriamos tikslinės šalies teritorijos. Tokį statusą apibrėžtam laikotarpiui gauna vietovės su prastesniais socialiniais ir ekonominiais rodikliais, o tikslinių teritorijų turinčios savivaldybės įgyja galimybę parengti ir įgyvendinti projektus pagal regioniniu lygiu planuojamas priemones. Minėtos priemonės yra nekonkursinės, todėl ir mažesnės, menkesnius administracinius gebėjimus turinčios savivaldybės gali gauti finansavimą projektų įgyvendinimui.

Tačiau ir tikslines teritorijas turinčios savivaldybės varžosi dėl regioninių projektų finansavimo. Siekiant pašalinti konkurenciją tarp viešojo sektoriaus projektų, taikoma regioninė projektų atranka – reikalaujama, kad teikiamas projektas atitiktų savivaldybės plėtros strateginį planą ir regiono plėtros planą, jam būtų pritarta regiono plėtros taryboje.

Regionų plėtros tarybos, kurias sudaro to regiono savivaldybių merai, savivaldybių tarybų nariai ir Vyriausybės deleguoti socialiniai partneriai, atrenka projektus daugelyje aktualių regionams ir savivaldybėms sričių.