LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

„Naujos kartos Lietuva“ plane – reikšmingas dėmesys regionams

„Naujos kartos Lietuva“ plane – reikšmingas dėmesys regionams

Viešojoje erdvėje pasirodžius diskusijoms dėl neva pernelyg menko dėmesio, skiriamo regionams integruotame „Naujos kartos Lietuva“ plano projekte, Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad būtent regionus ir savivaldybes pasieks daug plane numatytų reformų ir investicijų.

„Plano projekte esame numatę reformų ir investicijų, kurios pridėtinę vertę kurs visoje Lietuvoje – visuose šalies regionuose ir savivaldybių teritorijose – ir pasieks ten gyvenančius žmones. Pagrindinės investicijos bus skirtos reformoms švietimo, sveikatos ir socialinėje srityse, viešųjų paslaugų prieinamumui ir jų kokybei užtikrinti. Kalbant konkrečiau, tiek daugiabučių renovacija, tiek viešojo transporto pokyčiai, tiek vystoma elektromobilių įkrovimo infrastruktūra, tiek skaitmeninimo sprendimai pasieks būtent regionus. Matome, kad ypač svarbu viešųjų paslaugų prieinamumą didinti plėtojant elektronines paslaugas“, – pažymėjo ministrė Agnė Bilotaitė.

Siekiant šiuolaikiško švietimo, numatoma vystyti tūkstantmečio mokyklų tinklą, sukurti konsultacinės pagalbos mokykloms paketą, pertvarkyti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, pasitelkti skaitmenines technologijas.

Plane numatytų žaliosios pertvarkos tikslų ketinama siekti įgyvendinant daugiabučių namų ir kvartalų renovaciją, keičiant regionų viešojo transporto taršias priemones netaršiomis, vystant elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą.

„Suprantame, kad visoje Lietuvoje, o ypač regionuose, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, todėl bus kuriama profesinio orientavimo sistema, padėsianti visiems norintiesiems persikvalifikuoti ir turėti daugiau galimybių susirasti gerai apmokamą darbą. Susitvarkius su darbo pasiūlos problema, atsivertų galimybės pritraukti daugiau verslų į regionus, kad jie sparčiau kurtų naujas darbo vietas“, – teigė ministrė A. Bilotaitė.

Taip pat regionus pasieks ir kokybiškesnės paslaugos sveikatos srityje – priemonės, skirtos visų sveikatos priežiūros sistemos grandžių bendradarbiavimui stiprinti, unifikuotiems ir išsamiems duomenims apie ligoninių sektoriaus sąnaudas užtikrinti. Be to, bus stiprinama užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra, skatinamas efektyvesnis išteklių naudojimas, taip pat nuotolinių ir personalizuotų sveikatos priežiūros paslaugų plėtra. Planuojama sukurti sveikatos priežiūros kokybės vertinimo sistemą (nacionaliniu, savivaldybių ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygiu), kuri leis lyginti savivaldybes ir ASPĮ pagal paslaugų kokybės ir prieinamumo rodiklius.

Dėmesio sulauks ir viešųjų paslaugų aprėpties plėtra – bus siekiama centralizuoti valdomas sistemas, kurių paslaugomis naudojasi visi gyventojai, verslas. Planuojamas pažangių skaitmeninių sprendimų diegimas teikiant paslaugas gyventojams. Taigi dėl atvertų duomenų ir technologinių sprendimų su panašiais iššūkiais susiduriantys regionai problemoms spręsti galės naudotis kitų savivaldybių rastais būdais, juos prisitaikyti arba drauge kurti naujus. Visa tai stiprins bendradarbiavimą ir mažins skirtumus tarp regionų.

„Naujos kartos Lietuva“ plane dėmesys skiriamas ir savivaldybių biudžeto tvarumui gerinti. Reformos tikslas – nustatyti skaidrius viešųjų paslaugų finansavimo principus, objektyviai skatinančius savivaldybių savarankiškumą planuoti investicijas, kurios didina infrastruktūros tvarumą, tikslingą naudojimą ir paslaugų kokybę. Siekiant šio tikslo, bus sukurti aktualūs įrankiai, kad būtų galima objektyviai palyginti savivaldybėse teikiamas viešąsias paslaugas tarpusavyje ir vystyti metodinius analitinius įrankius savivaldybių savarankiškų pajamų didinimo būdams parinkti ir jų poveikiui įvertinti.