LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Piniavos viešųjų erdvių sutvarkymo viziją kūrė ir kaimo gyventojai

Piniavos viešųjų erdvių sutvarkymo viziją kūrė ir kaimo gyventojai

Vidaus reikalų ministerija (VRM) skyrė finansavimą Piniavos kaimo viešųjų erdvių sutvarkymui. Bendruomeninė Piniavos infrastruktūra bus  įrengiama bei plėtojama  remiantis kartu su kaimo gyventojais parengta viešųjų erdvių sukūrimo vizija.

Plėtros galimybių turinčios, tačiau nepatrauklios gyventi teritorijos yra nepatrauklios ir investicijoms, susijusioms su prekybos ir paslaugų vystymu.

Įgyvendinant Panevėžio rajono savivaldybės administracijos inicijuotą projektą „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio rajone“ minėtame kaime bus įrengta renginiams pritaikyta pagrindinė aikštė ir atsiras Piniavą reprezentuojantis ženklas. Bus atnaujintos Lėvens upės kaime pakrantės - įrengtas pliažas, renovuotas pėsčiųjų tiltas per upę, sutvarkytas ir bendruomenės poreikiams pritaikytas parkas. Atnaujinti taip pat bus Piniavos kaimo pėsčiųjų bei dviračių takai, įrengtas jų apšvietimas.

Kompleksiškai sutvarkius Piniavos kaimo bendruomeninę infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos vietos gyventojams teikti įvairesnes, aukštesnės kokybės paslaugas ir gyventi kokybiškesnėje aplinkoje. Tikimasi, kad taip atsinaujinusi Piniava pritrauks aukštesnes pajamas gaunančių gyventojų bei reikšmingesnių investicijų.

Projekto įgyvendinimui skirta bemaž 814 tūkst. eurų, iš kurių bemaž 748 tūkst. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal VRM administruojamą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, kuriai finansuoti iš viso skirta bemaž 45 mln. eurų ES fondų lėšų. Priemonės tikslas – sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą tikslinėse teritorijose. Šio tikslo siekiama kompleksiškai sprendžiant esamas tikslinių teritorijų problemas: atnaujinant viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus ir kitaip gerinant infrastruktūrą, skirtą tikslinės teritorijos bendruomenei.

Piniava – viena iš 66 Lietuvos gyvenviečių, kurias 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu regionų plėtros tarybos išskyrė kaip tikslines teritorijas minėtai VRM administruojamai priemonei įgyvendinti.