LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA Home
en

Gyvenamoji aplinka Rukloje taps patrauklesnė

Gyvenamoji aplinka Rukloje taps patrauklesnė

Vidaus reikalų ministerija skyrė finansavimą urbanistinei infrastruktūrai Ruklos miestelyje modernizuoti. Įgyvendinus projektą pagerės gyvenimo Rukloje sąlygos, padidės investicinis  miestelio patrauklumas.

Gyvenamosios aplinkos patrauklumas labai priklauso nuo to, kaip įrengta, tvarkoma bei plėtojama gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių infrastruktūra. Šiuo metu Ruklos miestelyje esamos viešosios erdvės yra nepakankamai saugios, dalis esamų šaligatvių yra smarkiai susidėvėję, ne visur yra įrengti šaligatviai ar pėsčiųjų takai, trūksta apšvietimo. Tai turi įtakos ir pėsčiųjų eismo saugumui, ir nusikalstamumui. Ruklos bendruomenė neturi ir geros kokybės bei viešai prieinamos vietos, kurioje jaunimas ir vyresnio amžiaus gyventojai turėtų galimybę poilsiauti ar aktyviai leisti laisvalaikį.

Įgyvendinus Jonavos rajono savivaldybės inicijuotą projektą „Ruklos miestelio kompleksinis atnaujinimas“, bus sutvarkyta poilsio ir rekreacinė zona miestelio centre (atnaujinta veja, įrengta suoliukų, šiukšliadėžių ir pan.), atlikti aktyvaus laisvalaikio aikštyno kapitalinio remonto darbai.  Visame Ruklos miestelyje bus įrengti nauji ir atnaujinti susidėvėję pėsčiųjų takai, atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelės danga prie Kultūros centro. Naujai įrengtuose pėsčiųjų takuose, poilsio ir rekreacinėje zonoje bus įrengtas apšvietimas ir vaizdo stebėjimo kamerų tinklas.

Viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės poreikiams, laisvalaikio praleidimui padidins vietos gyventojų, ypač paauglių užimtumą, o apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas padės sumažinti nusikaltimų skaičių bei padidinti gyventojų saugumą.

Viešosios infrastruktūros modernizavimas prisidės prie investicinės ir verslo aplinkos miestelyje patrauklumo didinimo, sudarys prielaidas gyventojų užimtumui bei pajamoms augti.

Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 740 tūkst. eurų, iš kurių daugiau nei 680 tūkst. eurų – Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal VRM administruojamą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, kuriai finansuoti iš viso skirta bemaž 45 mln. eurų ES fondų lėšų. Priemonės tikslas – sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą tikslinėse teritorijose. Šio tikslo siekiama kompleksiškai sprendžiant esamas tikslinių teritorijų problemas: atnaujinant viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus ir kitaip gerinant infrastruktūrą, skirtą tikslinės teritorijos bendruomenei. Priemonė įgyvendinama 66 Lietuvos gyvenvietėse, kuriose gyvena nuo 1 tūkst. iki 6 tūkst. gyventojų ir kurias 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu regionų plėtros tarybos išskyrė kaip tikslines teritorijas minėtai priemonei įgyvendinti.